افق گستر سازندگی

  • مدیر عامل: خانم روزا سرحدی
  • خیابان اسدآبادی(یوسف آباد) ـ خیابان دوم ـ شماره 28 ـ طبقه سوم ـ واحد 12
  • تلفن: 4 ـ 88981203
  • فاکس: 88980444
  • Email:  info@ogsco.com
  • Web:  www.ogsco.com