اندیشكار

  • مدیر عامل: آقای محمدرضا صفویان
  • سعادت­آباد ـ خیابان سی‌ام غربی ـ شماره 3
  • تلفن: 8869٠۴٢٨ ـ 88680324
  • فاكس: 8869٠۴٣٣
  • Email:  info@andishkar.com
  • Web:  www.andishkar.com