انهار جنوب

  • مدیر عامل: آقای منصور فهیمی­پور
  • اهواز ـ کیانپارس ـ خیابان میهن غربی ـ شماره 98
  • تلفن و فاکس: 33388234 ـ 33382362
  • Email:  info@anharjonoob.ir
  • Web:  www.anharjonoob.ir