بامدژ طرح

  • مدیر عامل: آقای وحید بهزادی
  • بلوار میرداماد ـ روبروی مسجد الغدیر ـ خیابان انوار(شنگرف) ـ بن بست یکم ـ شماره 4 ـ طبقه سوم
  • تلفن و فاکس: 26705424ـ 26705208
  • Email:  info@bamdej.com
  • Web:  www.bamdej.com