بنیان

  • مدیر عامل: آقای یحیی قیامی آزاد
  • خیابان آفریقای شمالی(الهیه) ـ نرسیده به مریم شرقی ـ شماره 9 ـ واحد 9
  • تلفن: 26211824
  • فاكس: 26211839
  • Email:  bonyanco60@gmail.com
  • Web: