تردد راه هوشمند

  • مدیر عامل: آقای رضا اسدالهی
  • شهرک غرب ـ فاز 6 ـ خیابان گل افشان جنوبی ـ مجتمع اداری گل افشان ـ طبقه 5 ـ واحد 604
  • تلفن: 88099365 ـ 88580582
  • فاكس: 88580583
  • Email:  info@trh.co.ir
  • Web:  www.trh.co.ir