جامع کار سپاهان

  • مدیر عامل: آقای رضا رضائی آدریانی
  • اصفهان ـ خیابان چهار باغ بالا ـ خیابان کاخ ـ مجتمع اداری اوسان ـ طبقه سوم ـ واحد 310
  • تلفن و فاکس: 36671454
  • Email:  jamekarespadana@gmail.com