رستاب

  • مدیر عامل: آقای منوچهر كاظمی­مود
  • خیابان شریعتی ـ خیابان دولت ـ خیابان یارمحمدی ـ كوچه طالقانی ـ شماره 10 ـ طبقه دوم
  • تلفن: 22780931 ـ 22763249
  • فاکس: 22574734
  • Email:  rastab_co@yahoo.com