زیستاب

  • مدیر عامل: آقای مهرداد حاج­زوار
  • خیابان فاطمی غربی ـ بعداز چهارراه کارگر ـ کوچه پروین ـ شماره 1
  • تلفن: 54147000 ـ 66561796
  • فاکس: 66921030
  • Email:  info@zistab.com
  • Web:  www.zistab.com