صنعتی رعدان

  • مدیر عامل: آقای سیدعلیرضا هندی
  • توانیر ـ بالاتر از پل همت ـ کوچه هومان ـ خیابان آرمان ـ شماره 10
  • تلفن: ٣ ـ ٨٨٧٧۵٣۴٢
  • فاكس: ٨٨796614
  • Email:  radaan_ce@yahoo.com
  • Web:  www.radaance.ir