طرح افرا صفاهان

  • مدیر عامل: آقای سیدمهدی میریان
  • اصفهان ـ خیابان بزرگمهر ـ خیابان بی سیم شرقی ـ ساختمان افرا (شماره ٧۶)
  • تلفن: 6 ـ 32743190
  • فاکس: 32743376
  • Email:  info@tarhafra.com
  • Web:  www.tarhafra.com