طرح و اجرای کاسون

  • مدیر عامل: آقای منصور بدیعی
  • خیابان قصیر(بخارست) ـ کوچه مقدس ـ شماره 24 ـ طبقه 4 ـ واحد 4
  • تلفن: 88542889
  • تلفن و فاكس: 88737625 ـ 88533476
  • Email:  mb@kassoun.com