طرح و مدیریت اجرا

  • مدیر عامل: آقای غلامرضا رحیمی
  • بالاتر از میدان ونک ـ خیابان خدامی ـ شماره 63
  • تلفن: 88613560                    فاكس: 88035495
  • Email:  info@dcmc.ir
  • Web:  www.dcmc.ir