طرح و مدیریت انرژی پویا

  • مدیر عامل: آقای حسین شریعت
  • ارومیه ـ خیابان گلشهر یک ـ بیست متری دوم ـ نبش کوی دوم ـ شماره 44 ـ واحد 2
  • تلفن: 3 ـ 33478712              فاكس: 33478714
  • Email:  info@tomep-consultant.com
  • Web:  www.tomep-consultant.com