ماد کیمیا فرایند

  • مدیر عامل: آقای علی­اکبر صالحی
  • سعادت آباد ـ میدان کاج ـ خیابان سرو شرقی ـ خیابان سوم ـ کوچه دهم ـ شماره 29
  • تلفن: 22066061 ـ 22096137 ـ 22354430 فاكس: 22066062
  • Email:  mkfco@mkfco.com
  • Web:  www.mkfco.com