مهندسی و توسعه انرژی پایدار

  • مدیر عامل: آقای مهدی بلوری
  • خیابان کریمخان زند ـ خیابان خردمند جنوبی ـ شماره 45 ـ طبقه دوم ـ واحد 6
  • تلفن: 88319541 ـ 88319344 ـ 88329454
  • فاکس: 88835667
  • Email:  peed.co@gmail.com
  • Web:  www.peedco.ir