ناظران یکتا

  • مدیر عامل: آقای عبدالوهاب ادب آوازه
  • اصفهان ـ خیابان شمس آبادی ـ ساختمان شمس ـ طبقه چهارم
  • بلوار فرحزادی ـ خیابان طاهرخانی ـ کوچه فرهنگیان ـ نبش کوچه دوم ـ شماره 1 ـ  طبقه دوم
  • تلفن و فاکس: 22362495 ـ 22365239 ـ 22367384
  • Email:  info@na-pars.com
  • Web:  www.na-pars.com