پاک آب

  • مدیر عامل: آقای حسن تیموری
  • کرج ـ مهرشهر ـ ابتدای بلوار ارم ـ بن بست رز ـ ساختمان رز ـ بلوک یک ـ طبقه 4 ـ واحد 25
  • تلفن: 33303476
  • فاکس: 43855455
  • Email:  pakab_2006@yahoo.com
  • Web:  www.shaiganholding.com