پویا طرح پارس

  • مدیر عامل: آقای مجید جندقی علایی
  • خیابان شیخ بهایی جنوبی ـ بلوار آزادگان ـ نبش خیابان زره­پوش(هجدهم) ـ شماره 6  ـ واحد 3 و 4
  •  تلفن: 88015040 ـ 88015060  فاکس: 88029956
  • Email:  info@ptpco.com
  • Web:   www.ptpco.com