پژوهش و معماری و ساخت شار

  • مدیر عامل: آقای سیدضیاءالدین امیری طاری
  • پاسداران ـ پایین­تر از چهارراه فرمانیه ـ خیابان نوریان(کوهستان­نهم) ـ کوچه خوئی شماره 2
  • تلفن و فاکس: 26114646
  • Email:  info@shargroup.com
  • Web:  www.shargroup.com