گسترش آماد

  • مدیر عامل: آقای محمد شهریاری
  • بلوار ماندلا(آفریقا) ـ بن بست آرین ـ شماره 19 ـ ساختمان برکه ـ طبقه همکف ـ واحد 2
  • تلفن: 88771647
  • فاكس: 88782491
  • Email:  info@amad-co.com
  • Web:  www.amad-co.com