گسترش ساخت سازه

  • مدیر عامل: آقای بیژن زادمجید
  • خیابان سهروردی شمالی ـ خیابان خرمشهر ـ کوچه ویدا ـ شماره 7 ـ طبقه 4
  • تلفن: 88740507                    فاکس: 88760239
  • Email:  b.zadmajid@sazeh.co.ir
  • Web:  www.sazeh-cdc.com