📌نامه به: رئیس امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران، دکتر قانع‌فر 🔰موضوع: بهنگام‌کردن حق‌الزحمه مطالعات پایه( مرحله اول) و تفضیلی ( مرحله دوم) رسته ساختمان در سال 1402   برای مشاهده متن نامه به لینک زیر مراجعه فرمایید: 1403-0740++

تاریخ :

بهنگام‌کردن حق‌الزحمه مطالعات رسته ساختمان

📌نامه به: رئیس امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران، دکتر قانع‌فر

🔰موضوع: بهنگام‌کردن حق‌الزحمه مطالعات پایه( مرحله اول) و تفضیلی ( مرحله دوم) رسته ساختمان در سال 1402

 

برای مشاهده متن نامه به لینک زیر مراجعه فرمایید:

1403-0740++