🔹نامه به معاونت تولیدی، فنی و زیربنایی؛ آقای دکتر نیازی ❇️ موضوع: درخواست اقدام عاجل برای ترمیم جدی حقوق مهندسان شاغل در شرکت‌های مهندس مشاور در بخش هایی از این نامه که به امضای رئیس شورای مدیریت، مهندس شمشیرساز رسیده آمده است:   «پیش از ابلاغ بخشنامه حق­الزحمه نظارت سال 1404، برای جلوگیری از رخداد […]

تاریخ :

درخواست اقدام عاجل برای ترمیم جدی حقوق مهندسان شاغل در شرکت‌های مهندس مشاور

🔹نامه به معاونت تولیدی، فنی و زیربنایی؛ آقای دکتر نیازی

❇️ موضوع: درخواست اقدام عاجل برای ترمیم جدی حقوق مهندسان شاغل در شرکت‌های مهندس مشاور

در بخش هایی از این نامه که به امضای رئیس شورای مدیریت، مهندس شمشیرساز رسیده آمده است:

 

«پیش از ابلاغ بخشنامه حق­الزحمه نظارت سال 1404، برای جلوگیری از رخداد هجرت مهندسان (مفاد بند (2) این نامه) هماهنگی لازم میان قوای مقننه و مجریه با هماهنگی آن سازمان محترم در وضع  قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود و نیز اجرای آن­ها انجام شود.

1-2-4- تسریع در پرداخت مطالبات مهندسان مشاور توسط دستگاه­های اجرایی و کارفرمایان

2-2-4- کاهش موقت مالیات حقوق شاغلین در شرکت­های مهندس مشاور

3-2-4- پرداخت مالیات ارزش افزوده مهندسان مشاور توسط دستگاه­های اجرایی وکارفرمایان و حذف شرکت­های مهندس مشاور از چرخه پرداخت مالیات ارزش افزوده

4-2-4- ارائه تسهیلات بانکی کم بهره به شرکت­های مهندسین مشاور برای ایجاد شرایط بقا و ماندگاری ایشان

5-2-4- حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی مهندسان مشاور و فراهم نمودن شرایط حضور شرکت­های مهندسان مشاور در بازارهای بین­المللی

6-2-4- ایجاد زمینه­های سرمایه­گذاری برای توسعه زیر ساخت­ها برای کارآفرینی مهندسان مشاور

7-2-4- عملیاتی کردن فرآیندها بازمهندسی (Re-Engineering) و مهندسی ارزش (Value Engineering) توسط شرکت­های مهندس مشاور در طرح­ها و پروژه­هایی که از مطالعات و طراحی آن­ها بیش از 5 سال می­گذرد.

8-2-4- عملیاتی کردن فرآیند تهیه گزارش­های توجیه­پذیری مشارکت توسط مهندسان مشاور برای پروژه­های نیمه تمام ملّی و استانی برای توسعه کاربرد روش مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)

 

 

مشاهده متن pdf نامه کلیک نمایید: 1403-0763