🔸دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده (نوبت دوم) 🔹چهارشنبه 27دی ماه سال 1402 ـ ساعت 16   ❇️دستورجلسه: اصلاح پاره‌ای از مواد و تبصره‌های اساسنامه به منظور تطابق با قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی ـ تخصصی که به تصویب شورای مدیریت رسیده است.   مشاهده پیش نویس اساسنامه : draft140210-Asasnameh jameae

تاریخ :

دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده (نوبت دوم)

🔸دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده (نوبت دوم)
🔹چهارشنبه 27دی ماه سال 1402 ـ ساعت 16

 

❇️دستورجلسه: اصلاح پاره‌ای از مواد و تبصره‌های اساسنامه به منظور تطابق با قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی ـ تخصصی که به تصویب شورای مدیریت رسیده است.

 

مشاهده پیش نویس اساسنامه : draft140210-Asasnameh jameae