نامه رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دکتر سید صولت مرتضوی در بخشی از این نامه آمده است: «حق بیمه سهم قراردادهای شرکت های مهندس مشاور فعال در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور (که پروژه های عمرانی و غیرعمرانی و زیرساخت های کشور را شامل می […]

تاریخ :

نامه رئیس شورای مدیریت به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نامه رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دکتر سید صولت مرتضوی

در بخشی از این نامه آمده است:

«حق بیمه سهم قراردادهای شرکت های مهندس مشاور فعال در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور (که پروژه های عمرانی و غیرعمرانی و زیرساخت های کشور را شامل می شوند) در چارچوب مقررات، مصوبات و قوانین ابلاغی می بایست از سوی کارفرمایان دستگاه های اجرایی پرداخت شود.
در بسیاری موارد عدم اهتمام دستگاه های اجرایی در انجام به موقع تعهدات قانونی و تکلیف شده به ایشان، شرکت های مهندسان مشاور عضو این تشکل را در چارچوب ابلاغیه فوق الاشاره دچار مشکلات عدیده می نماید.»

مشاهده متن کامل این نامه و پیوست: 0263+