جامعه مهندسان مشاور ایران، با توجه به اعلام نیاز و پیشنهاد اعضای محترم، در نظر دارد پس از انجام نظرسنجی و نیاز سنجی نسبت به چاپ سالنمای 1402 اقدام نماید. از این رو خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام و حداکثر تا تاریخ 01 / 08 / 1402 به آدرس پست الکترونیک public@irsce.org […]

تاریخ :

نظرسنجی و ارزیابی وضعیت سالنامه‌های سال 1401

جامعه مهندسان مشاور ایران، با توجه به اعلام نیاز و پیشنهاد اعضای محترم، در نظر دارد پس از انجام نظرسنجی و نیاز سنجی نسبت به چاپ سالنمای 1402 اقدام نماید.
از این رو خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام و حداکثر تا تاریخ 01 / 08 / 1402 به آدرس پست الکترونیک public@irsce.org و یا شماره فاکس 22406258 ارسال فرمایید.