آئین دیدار نوروزی

 آئین دیدار نوروزی

فصلنامه شماره 102 ـ زمستان 1402«مهندس مشاور»

فصلنامه شماره 102 ـ زمستان 1402«مهندس مشاور»

اخبار

بیشتر بخوانید

بخشنامه: درخواست اسناد تسویه خزانه نوع دوم

درخواست اقدام عاجل برای ترمیم جدی حقوق مهندسان شاغل در شرکت‌های مهندس مشاور

تفاهم نامه همکاری میان وزارت کشور و جامعه

بیشتر بخوانید

آئین انتخاب مهندس جوان برگزیده سال

بیشتر بخوانید

قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی ـ تخصصی

بیشتر بخوانید

توقف بخشنامه

انتشارات

فهرست کتاب‌های منتشرشده از سوی جامعه

تومان

انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور

20000 تومان

شرایط پیمان در پیمان های ساخت و اجرا

22000 تومان

فناوری لرزه‌ای در بهسازی زمین

50000 تومان

الحاقیه آیین نامه

70000 تومان

راهنمای مدیریت

30000 تومان

بهبود کیفیت ساخت و ساز

10000 تومان

دوره ها

❇️دوره آموزشی ـ حضوری: دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت

زمان: پنجشنبه 10اسفندماه 1402 ساعت 14تا 19 محل برگزاری: جامعه مهندسان مشاور ایران 🔸ثبت نام و اطلاعات بیشتر: 22406260 ( داخلی 142 )

❇️کارگاه آموزشی فرآیند تشخیص صلاحیت مهندسان مشاور

1️⃣کارگاه اول: سطح یک «آشنایی با مبانی تشخیص صلاحیت مهندسان مشاور»

🔸ثبت نام و اطلاعات بیشتر: 22406260 ( داخلی 142 )

🔹محل برگزاری: جامعه مهندسان مشاور ایران

تدوین پیشنهادات رقابتی در مناقصات بین‌المللی

🔹محل برگزاری: جامعه مهندسان مشاور ایران 🔸ثبت نام: 22406260 ( داخلی 142)

دوره آموزشی: قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی

🔹دوره آموزشی: قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی

🔸سرفصل های دوره:

▫️مرور انواع قراردادهای متعارف در بخش ساخت و روش اجرای کار

▪️آشنایی با قراردادهای نتیجه محور و مرور روش های اجرای کار از این طریق

▫️فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی در فرآیند مشارکت عمومی ـ خصوصی

زمان: 22 و23 آذرماه 1401

هزینه دوره : 000ر500ر8 ريال

اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام: 22406260 ( داخلی 101)