اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 مهندس محمد کیافر (نماینده اصلی در شورای مدیریت) آشناب
2 مهندس علیرضا پوراشرف (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) ره آب کاوان
3 مهندس عطاالله آیت­ اللهی جویاب نو
4 مهندس حبیب الله افراز طرح و اندیشه یکان
5 مهندس علی ربوبی خبوشانی آبران
6 مهندس کیومرث قره آبادی گاماسیاب
7 مهندس اسمعیل مسگرپور تهران بوستن
8 مهندس سارا امینی (عضو علی البدل) آبفن
9 مهندس عباس دستمالچی (عضو علی البدل) آبرفت