رئيس/نائب رئيس/دبير اعضای منتخب
رئیس:  مهندس میثم طوسی ( فام زیرساخت)

نائب رئیس:

دبیر: مهندس فریدالدین نراقی (ایتسن)

 

1.      مهندس مرجان صموتی ( سامان آب سرزمین)

2.      دکتر شهرام شیرازیان ( ایران استن)

3.      مهندس سرایی‌زاده(طرح نواندیشان)

4.      مهندس سرقینی زاده (آبفن)

5.      مهندس نصرت الله مستوفی ( پویاب)

6.      مهندس فرداد سرکشیکی (طرح ماندگار آریا)

7.      مهندس کرمی ( سی سخت)

8.      مهندس طاهریان ( پولاد)

9.      مهندس زیبا معین صابری ( مشاوران انرژی تهران)

10. مهندس مازیار مهاجری ( کاوشگران)

11. مهندس امیرارسلان چهارده چریک (پتروپاوان)

12. مهندس قلی زاده ( آماتیس رابین)

13. دکتر کریم شیعتی (یکم)

14. مهندس آرش خوش نویس (آبورزان)

15. مهندس سیروس بلورچی ( پارساز)

16. مهندس تهرانی(زیستاب)

17. دکتر همایون صادقی ( لیمان)

18. مهندس اکبری ( نقش جهان پارس)

19. مهندس بزرگ منش (آرکاندید)