گروه تخصصی نام و نام خانودگی نماینده              اصلی در شورای مدیریت نام و نام خانودگی نماینده          علی البدل در شورای مدیریت
بندرسازی دکتر سامی ستایش دکتر علی­ اکبر حافظی­ منشادی
بهینه سازی مصرف انرژی مهندس عبدالرضا کرمی مهندس سعید رضایی
تأسیسات ساختمان مهندس عارف حضرتی وند مهندس احسن انوار
تأسیسات شهری مهندس محمد کیافر مهندس علیرضا پوراشرف
ترافیک و حمل و نقل مهندس علیرضا فندرسکی مهندس حسن فرضی پور
خطوط انتقال نفت و گاز مهندس حبیب امیرخیزی مهندس مهدی رضویان
راه و راه آهن دکتر سهیل آل رسول مهندس غلامرضا مقیمی
ژئوتکنیک و مقاومت مصالح مهندس بهرام امینی دکتر سیدحسین یثربی
سازه دکتر محمود زهره ای دکتر ابوالقاسم صانعی نژاد
سدسازی مهندس مهرداد حاج زوار مهندس نصرت­الله مستوفی
شهرسازی مهندس سهراب مشهودی مهندس فرج الله واحدی
صنایع مهندس مهرداد وطانی مهندس علیرضا آئینه­ چیان
فرودگاه مهندس محمدفرشاد کاوه پیشه مهندس محمدمهدی مصطفایی
کشاورزی و دامپروری دکتر محمدعلی حامدی مهندس علی خلدبرین
مدیریت و سیستم و مطالعات دکتر نادر عربشاهی مهندس ادموند میرزاخانیان
معادن و زمین شناسی مهندس علی هومن عربشاهی دکتر داریوش کاوه آهنگران
معماری مهندس علیرضا شهابیان مهندس کمال الدین ایمانی
منابع آب مهندس احمد جعفری مهندس محمد مداح
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی مهندس رضا رسولی مهندس علیرضا ده محسنی
نقشه برداری مهندس پروین غریب نواز مهندس فریدون خندان