پست نام و نام خانودگی گروه تخصصی
عضو محترم شورای مدیریت دکتر سامی ستایش بندرسازی
عضو محترم شورای مدیریت مهندس عبدالرضا کرمی بهینه سازی مصرف انرژی
عضو محترم شورای مدیریت مهندس عارف حضرتی وند تأسیسات ساختمان
عضو محترم شورای مدیریت مهندس محمد کیافر تأسیسات شهری
عضو محترم شورای مدیریت مهندس علیرضا فندرسکی ترافیک و حمل و نقل
عضو محترم شورای مدیریت مهندس حبیب امیرخیزی خطوط انتقال نفت و گاز
عضو محترم شورای مدیریت دکتر سهیل آل رسول راه و راه آهن
عضو محترم شورای مدیریت دکتر بهرام امینی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
عضو محترم شورای مدیریت دکتر محمود زهره ای سازه
عضو محترم شورای مدیریت مهندس مهرداد حاج زوار سدسازی
عضو محترم شورای مدیریت مهندس سهراب مشهودی شهرسازی
عضو محترم شورای مدیریت مهندس مهرداد وطانی صنایع
عضو محترم شورای مدیریت مهندس محمدفرشاد کاوه پیشه فرودگاه
عضو محترم شورای مدیریت دکتر محمدعلی حامدی کشاورزی و دامپروری
عضو محترم شورای مدیریت دکتر نادر عربشاهی مدیریت و سیستم و مطالعات
عضو محترم شورای مدیریت مهندس علی هومن عربشاهی معادن و زمین شناسی
عضو محترم شورای مدیریت مهندس علیرضا شهابیان معماری
عضو محترم شورای مدیریت مهندس احمد جعفری منابع آب
عضو محترم شورای مدیریت مهندس رضا رسولی مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
عضو محترم شورای مدیریت مهندس پروین غریب نواز نقشه برداری
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت دکتر علی­اکبر حافظی­منشادی بندرسازی
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت مهندس سعید رضایی بهینه سازی مصرف انرژی
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت مهندس احسن انوار تأسیسات ساختمان
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت مهندس علیرضا پوراشرف تأسیسات شهری
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت مهندس حسن فرضی پور ترافیک و حمل و نقل
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت مهندس مهدی رضویان خطوط انتقال نفت و گاز
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت مهندس غلامرضا مقیمی راه و راه آهن
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت مهندس سیدحسین یثربی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت دکتر ابوالقاسم صانعی نژاد سازه
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت مهندس نصرت­الله مستوفی سدسازی
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت مهندس فرج الله واحدی شهرسازی
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت مهندس علیرضا آئینه­چیان صنایع
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت مهندس محمدمهدی مصطفایی فرودگاه
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت مهندس علی خلدبرین کشاورزی و دامپروری
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت مهندس ادموند میرزاخانیان مدیریت و سیستم و مطالعات
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت دکتر داریوش کاوه آهنگران معادن و زمین شناسی
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت مهندس کمال الدین ایمانی معماری
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت مهندس محمد مداح منابع آب
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت مهندس علیرضا ده محسنی مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
عضو محترم علی البدل شورای مدیریت مهندس فریدون خندان نقشه برداری