ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

ردیف نام شرکت تلفن جزئیات
1 پایدار راد چکاد جزئیات
2 پارس پی آزما 44226511     جزئیات
3 مهندسی گمانه کاو 44239551     جزئیات
4 مهندسی خاك پی تهران 77090365 جزئیات
5 ماهان زمین ساخت 33242560     جزئیات
6 ماندرو 22740924 جزئیات
7 ماند پی 44212593 جزئیات
8 گرانطین 77706928 جزئیات
9 کوبان کاو 88009888 جزئیات
10 کنکاوان معدن شیراز 32426541 جزئیات
11 شالوده خاک گلستان 32160681 جزئیات
12 ژئو کاو اندیش 77682218 جزئیات
13 ژئوسازه گیلان 33720640     جزئیات
14 ژئوتکنیک تهران 88581532 جزئیات
15 زمین فن آوران 36241561 جزئیات
16 زمین ساخت آزما 44200201       جزئیات
17 زمیران 88811874 جزئیات
18 خدمات مهندسی مكانیك خاك 22218100 جزئیات
19 خاک و بنای شهر 77819384     جزئیات
20 خاك و بتن ایران 22907197 جزئیات
21 خاكواران 88848983 جزئیات
22 خاک پی آزما 88703352     جزئیات
23 تل تاو تبریز 33344404 جزئیات
24 تک آزمای زنجان 33444264 جزئیات
25 پی كاو ٧٧۶٠٨۵٢٣ جزئیات
26 پی سنگ 22901409 جزئیات
27 پیروز پی آزما 36254287     جزئیات
28 پی جو ایران 44700040       جزئیات
29 پژوهش عمران راهوار 22356225     جزئیات
30 بانیان پی 33213612 جزئیات
31 باران خاک و پی 66926751    جزئیات
32 ایران خاك 88766163 جزئیات
33 آزمون خاك پی ۴۴٠٨۴۶٠٧ جزئیات
34 آزمون پالار زاگرس 37200920 جزئیات
35 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بیستون 34228710  جزئیات
36 آبگیر 22080176 جزئیات
37 شالوده های مقاوم عمران(شمع) 88528540 جزئیات
38 ایران استن 88105237 جزئیات
39 سانو 88770173 جزئیات
40 دریا خاك پی 28164347 جزئیات
41 پایادژ 44800589       جزئیات
42 اركان پویش 22023520 جزئیات
43 آونگ سازه 26412523 جزئیات
44 فراز آب 041133316714 جزئیات
45 طرح نواندیشان 02188334010  جزئیات
46 سکو ٨٨٧٢٨٧٣٠       جزئیات