آبراه اندیشان زاگرس

  • مدیر عامل: آقای محمدرضا قادری سورکانی
  • کرمانشاه ـ 22 بهمن ـ خیابان 16 متری گلشن ـ کوچه 126 ـ شماره 13
  • تلفن: 38389007 ـ 38389060
  • فاکس: 38394676
  • Email:  abrah_andishan@yahoo.com