آبراه گستر تدبیر

  • مدیرعامل: آقای سیدعلاء­الدین کلانتر
  • خیابان شریعتی ـ خیابان دستگردی(ظفر) ـ شماره 57 ـ  واحد یك
  • تلفن: ١٠ ـ ٢٢٩٠۵۵٠٧
  • فاکس: 22903312
  • Email:  info@abrahgostar.com
  • Web:  www.abrahgostar.com