باستیان سازه

  • مدیر عامل: آقای محسن عرفانی
  • میدان شیخ بهائی ـ برج صدف ـ طبقه 12 ـ واحد 124
  • تلفن: 4 ـ 88052253         فاكس: 88610355
  • Email:  info@bastianco.com
  • Web:  www.bastianco.com