بهین طرح آپادانا

  • مدیر عامل: آقای مهرداد غفوریان
  • سعادت آباد ـ میدان فرهنگ ـ بلوار 24 متری ـ شماره 39 ـ واحد 5
  • تلفن: 22073711    فاكس:  22073148
  • Email:  info@betagroupco.com
  • Web:  www.betagroupco.com