دریابندر

  • مدیر عامل: آقای مرتضی بنی­جمالی
  • خیابان پاسداران ـ میدان هروی ـ خیابان موسوی ـ خیابان ضابطی ـ خیابان کاج جنوبی ـ شماره 9
  • تلفن: 47 ـ 22312444
  • فاكس: 22516063
  • Email:  info@daryabandar.com
  • Web:  www.daryabandar.com