شبدر

  • مدیر عامل: آقای حمید کتابی
  • خیابان ولیعصر ـ پایین تر از چهارراه چمران ـ کوچه تورج ـ شماره 13
  • تلفن  : 22047394
  • فاکس: 22045779
  • Email:  shabdar.co@gmail.com