شهرآب خزر

  • مدیر عامل: آقای محمد کهنسال نودهی
  • رشت ـ بلوار معلم ـ میدان سرگل ـ خیابان نبوت ـ نبش نبوت 4 ـ ساختمان شهرآب
  • تلفن: 9 ـ 33508358
  • فاکس: 33534342
  • Email:  info@shahrabkhazar.com
  • Web:  www.shahrabkhazar.com