طرح نواندیشان

  • مدیر عامل: آقای علی پاک نژاد
  • بزرگراه کردستان جنوب ـ پایین تر از تقاطع حکیم ـ خیابان 26 ـ شماره 24
  • تلفن: 88334010
  • فاكس: 88334015
  • Email:  info@tna-co.com
  • Web:  www.tna-co.ir