فرا دریا عرشه

  • مدیر عامل: آقای فرهاد دارابی­نیا
  • شهرک قدس(غرب) ـ بلوار خوردین ـ توحید یکم ـ شماره 37
  • تلفن: 88362250
  • فاکس: 88075356
  • Email:  info@faradarya.com
  • Web:  www.faradarya.com