هیدرو سازه

  • مدیر عامل: آقای ایوب مصطفی­زاده
  • خیابان خرمشهر ـ خیابان عشقیار ـ خیابان یکم ـ شماره 24 ـ طبقه سوم
  • تلفن: 88732779
  • تلفن و فاکس: 88736263
  • Email:  info@hydrosazeh.com
  • Web:  www.hydrosazeh.com