📌نامه به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر میرکاظمی. 🔹موضوع: اعلام بحران ناشی از عدم ابلاغ بخشنامه‌های حق‌الزحمه نظارت کارگاهی (نسل اول) و حق‌الزحمه نظارت (نسل دوم) در شرکت‌های مهندس مشاور.  

تاریخ :

اعلام بحران ناشی از عدم ابلاغ بخشنامه‌های حق‌الزحمه نظارت

📌نامه به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر میرکاظمی.

🔹موضوع: اعلام بحران ناشی از عدم ابلاغ بخشنامه‌های حق‌الزحمه نظارت کارگاهی (نسل اول) و حق‌الزحمه نظارت (نسل دوم) در شرکت‌های مهندس مشاور.