مجمع عمومی و معرفی کاندیدای عضویت در هیأت اجرایی شورای مدیران و متخصصان جوان. مجمع عمومی شورای مدیران و متخصصان جوان روز سه ­شنبه مورخ 04/مهرماه/1402 ساعت 16 برگزار می­ گردد. دستورجلسه: 1 –    ارائه گزارش عملکرد شورا توسط هیأت اجرایی دوره قبل 2 –   انتخاب اعضاي هيأت اجرایي دوره جدید   شرط سهامدار بودن […]

تاریخ :

مجمع عمومی شورای مدیران و متخصصان جوان

مجمع عمومی و معرفی کاندیدای عضویت در هیأت اجرایی شورای مدیران و متخصصان جوان.

مجمع عمومی شورای مدیران و متخصصان جوان روز سه ­شنبه مورخ 04/مهرماه/1402 ساعت 16 برگزار می­ گردد.

دستورجلسه:

1 –    ارائه گزارش عملکرد شورا توسط هیأت اجرایی دوره قبل

2 –   انتخاب اعضاي هيأت اجرایي دوره جدید

 

شرط سهامدار بودن یا داشتن حداقل 5 سال سابقه فعالیت مستمر از هر يك از اعضاي جامعه که از آن شركت اعلام کاندیداتوری می­ شود، برای عضویت در هیأت اجرایی شورا الزامی است.

خواهشمند است علاقمندان واجد شرایط، آمادگی خود را برای عضویت در هیأت اجرایی، تا پایان ساعت کاری روز شنبه 01/07/1402 به صورت کتبی به دبیرخانه جامعه ارسال فرمایند.

پیشاپیش از بذل توجه اعضای محترم قدردانی و سپاسگزاری می­گردد.

 

آئین نامه داخلی شوراي مدیران و متخصصان جوان