🔹 به مناسبت هفته حمل و نقل، وزیر راه و شهرسازی از خدمات جامعه مهندسان مشاور ایران با اهدا لوح تقدیر به دکتر سهیل آل رسول نائب رئیس جامعه تقدیر کرد.

تاریخ :

وزیر راه و شهرسازی از خدمات جامعه مهندسان مشاور ایران تقدیر

🔹 به مناسبت هفته حمل و نقل، وزیر راه و شهرسازی از خدمات جامعه مهندسان مشاور ایران با اهدا لوح تقدیر به دکتر سهیل آل رسول نائب رئیس جامعه تقدیر کرد.