ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

ردیف نام شرکت تلفن جزئیات
1 نام آوران خاک پی جزئیات
2 پایدار راد چکاد جزئیات
3 پارس پی آزما 44226511     جزئیات
4 مهندسی گمانه کاو 44239551     جزئیات
5 مهندسی خاك پی تهران 77090365 جزئیات
6 ماهان زمین ساخت 33242560     جزئیات
7 ماندرو 22740924 جزئیات
8 ماند پی 44212593 جزئیات
9 گرانطین 77706928 جزئیات
10 کوبان کاو 88009888 جزئیات
11 کنکاوان معدن شیراز 32426541 جزئیات
12 شالوده خاک گلستان 32160681 جزئیات
13 ژئو کاو اندیش 77682218 جزئیات
14 ژئوسازه گیلان 33720640     جزئیات
15 ژئوتکنیک تهران 88581532 جزئیات
16 زمین فن آوران 36241561 جزئیات
17 زمین ساخت آزما 44200201       جزئیات
18 زمیران 88811874 جزئیات
19 خدمات مهندسی مكانیك خاك 22218100 جزئیات
20 خاک و بنای شهر 77819384     جزئیات
21 خاك و بتن ایران 22907197 جزئیات
22 خاكواران 88848983 جزئیات
23 عمارت پنجم 88703352     جزئیات
24 تل تاو تبریز 33344404 جزئیات
25 تک آزمای زنجان 33444264 جزئیات
26 پی كاو ٧٧۶٠٨۵٢٣ جزئیات
27 پی سنگ 22901409 جزئیات
28 پیروز پی آزما 36254287     جزئیات
29 پی‌جو ایران 44700040       جزئیات
30 پژوهش عمران راهوار 22356225     جزئیات
31 بانیان پی 33213612 جزئیات
32 باران خاک و پی 66926751    جزئیات
33 ایران خاك 88766163 جزئیات
34 آزمون خاك پی ۴۴٠٨۴۶٠٧ جزئیات
35 آزمون پالار زاگرس 37200920 جزئیات
36 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بیستون 34228710  جزئیات
37 آبگیر 22080176 جزئیات
38 شالوده های مقاوم عمران(شمع) 88528540 جزئیات
39 ایران استن 88105237 جزئیات
40 سانو 88770173 جزئیات
41 دریا خاك پی 28164347 جزئیات
42 پایادژ 44800589       جزئیات
43 اركان پویش 22023520 جزئیات
44 آونگ سازه 26412523 جزئیات
45 فراز آب 041133316714 جزئیات
46 طرح نواندیشان 02188334010  جزئیات
47 سکو ٨٨٧٢٨٧٣٠       جزئیات