ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

ردیف نام شرکت تلفن جزئیات
1 زمین کاوان جنوب جزئیات
2 خاک و سازه خاورمیانه جزئیات
3 آرمانشهرآزما جزئیات
4 دریا راک جزئیات
5 نام آوران خاک پی جزئیات
6 پایدار راد چکاد جزئیات
7 پارس پی آزما 44226511     جزئیات
8 مهندسی گمانه کاو 44239551     جزئیات
9 مهندسی خاك پی تهران 77090365 جزئیات
10 ماهان زمین ساخت 33242560     جزئیات
11 ماندرو 22740924 جزئیات
12 ماند پی 44212593 جزئیات
13 گرانطین 77706928 جزئیات
14 کوبان کاو 88009888 جزئیات
15 کنکاوان معدن شیراز 32426541 جزئیات
16 شالوده خاک گلستان 32160681 جزئیات
17 ژئو کاو اندیش 77682218 جزئیات
18 ژئوسازه گیلان 33720640     جزئیات
19 ژئوتکنیک تهران 88581532 جزئیات
20 زمین فن آوران 36241561 جزئیات
21 زمین ساخت آزما 44200201       جزئیات
22 زمیران 88811874 جزئیات
23 خدمات مهندسی مكانیك خاك 22218100 جزئیات
24 خاک و بنای شهر 77819384     جزئیات
25 خاك و بتن ایران 22907197 جزئیات
26 خاكواران 88848983 جزئیات
27 عمارت پنجم 88703352     جزئیات
28 تل تاو تبریز 33344404 جزئیات
29 تک آزمای زنجان 33444264 جزئیات
30 پی كاو ٧٧۶٠٨۵٢٣ جزئیات
31 پی سنگ 22901409 جزئیات
32 پیروز پی آزما 36254287     جزئیات
33 پی‌جو ایران 44700040       جزئیات
34 پژوهش عمران راهوار 22356225     جزئیات
35 بانیان پی 33213612 جزئیات
36 باران خاک و پی 66926751    جزئیات
37 ایران خاك 88766163 جزئیات
38 آزمون خاك پی ۴۴٠٨۴۶٠٧ جزئیات
39 آزمون پالار زاگرس 37200920 جزئیات
40 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بیستون 34228710  جزئیات
41 آبگیر 22080176 جزئیات
42 شالوده های مقاوم عمران(شمع) 88528540 جزئیات
43 ایران استن 88105237 جزئیات
44 سانو 88770173 جزئیات
45 دریا خاك پی 28164347 جزئیات
46 پایادژ 44800589       جزئیات
47 اركان پویش 22023520 جزئیات
48 آونگ سازه 26412523 جزئیات
49 فراز آب 041133316714 جزئیات
50 طرح و سازه کاسپین 02188803202 جزئیات
51 طرح نواندیشان 02188334010  جزئیات
52 سکو ٨٨٧٢٨٧٣٠       جزئیات