اخبار

بیشتر بخوانید

درخواست تخصیص سهمیه واکسن فوری به مهندسان مشاور

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1400

دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

١٣٢ امين جلسه نهاد تعامل ، شورای هماهنگی تشكل های مهندسی و سازمان برنامه و بودجه
بیشتر بخوانید

١٣٢ امين جلسه نهاد تعامل ، شورای هماهنگی تشكل های مهندسی و سازمان برنامه و بودجه

ادامه طرح ارزشیابی مهندسان ناظر، سر ناظران و نقشه‌برداران
بیشتر بخوانید

ادامه طرح ارزشیابی مهندسان ناظر، سر ناظران و نقشه‌برداران

انتشارات

بهبود کیفیت ساخت و ساز

10000 تومان

الحاقیه آیین نامه

70000 تومان

شرایط پیمان در پیمان های ساخت و اجرا

22000 تومان

راهنمای مدیریت

30000 تومان

دوره ها

تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندس مشاور و آشنایی با سامانه ساجات

مدرس: معاون نظام فنی و اجرایی کشور، مهندس حمیدرضا مقدم

زمان: مردادماه 1400

 

اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام: شماره تلفن 22406259 داخلی 107

دوره مجازی آموزشی و آمادگی آزمون PMP

72 ساعت
با دسترسی کامل به سامانه پیشرفته آموزشی با قابلیت بازپخش جلسات آموزشی به تعداد دفعات نامحدود، بانک آزمون و ...

با تدریس مهندس لطفعلی زندیه، مدیریت حرفه‌ای پروژه PMP از مؤسسه PMI آمریکا

اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام: شماره تلفن 22406259 داخلی 107