آبسار فارس

  • مدیر عامل: آقای فیض­الله نبی­پور
  • شیراز ـ بلوار زرهی ـ خیابان باغ حوض ـ کوچه 12 ـ شماره 78
  • تلفن: 38209104 ـ 38209102 ـ 38301943
  • فاکس: 38302376
  • Email:  absarfars_eng@yahoo.com
  • Web:  www.absarfars.com