انرژی نواندیش

  • مدیر عامل: آقای محمدمهدی نوذری
  • بلوار ماندلا(آفریقا) ـ بلوار ستاری ـ شماره 74 ـ واحد 12
  • تلفن: 88659150
  • فاكس: 88659151
  • Email:  info@neecoenergy.com
  • Web:  www.neecoenergy.com