بازآب

  • مدیر عامل: آقای مهدی بریری
  • خیابان ولیعصر ـ بالاتر از میدان ولیعصر ـ کوچه دانش کیان ـ شماره 11 ـ واحد11
  • تلفن: 4 ـ 88919903 و 88939443
  • فاکس: 88939698
  • Email:  bazab.engtehran@yahoo.com